Välkommen till PRåM

PRåM- pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (the Council for Educational Development at the Disciplinary Domain for Medicine and Pharmacy)

English homepage under development

Detta är PRåM:s tillfälliga webbsida i väntan på att vetenskapsområdet ändrar hemsidestruktur. Maila till oss gällande pedagogiska frågor och funderingar, pram@medfarm.uu.se

Senaste aktiviteter / På gång

  • Sammanställning av material från den pedagogisk konkretiseringsverkstaden 21 april hittas här
  • Pedagogisk konferens,  27:e oktober klockan 12 till 16. Mer information kommer snart.
  • Upprätta en portal med goda pedagogiska exempel. Mer information kommer snart

Relevanta länkar:

PRåM-rapport om hur vi tar emot nya studenter

Enheten för universitetspedagogik

Information om lärarexcellens

MP:s samlingssida om undervisning

Annonser